ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on June 09, 2004 at 14:01:31:

Το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού θα παραμείνει ανοιχτό για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση όλων των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έως και Παρασκευή 9/7/2004.
Το Εργαστήριο θα λειτουργήσει ξανά από Δευτέρα 6/9/2004.

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου
Μπ. Ντάβου[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]