ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ - ΥΛΗ

Posted by ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (195.134.64.153) on June 04, 2004 at 15:47:38:

Σύνδεσμος προς ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Τ.Ε.Ι (Η ΙΣΟΤΙΜΩΝ) ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 – 13:00.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

1. ΑΙΤΗΣΗ (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΗ Η ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΤΣΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.

· ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ 1-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
· ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.
· ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

· L. DOHN, C. FRITZSCHE, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 1992
· K. LENK, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1990
· K.M.P. MAC FERSON, Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗ

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

· JOHN FISKE, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ 1992
· D. MCQUAIL-S WIDAHLL, ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΜΕ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1993
· G. MALETSKE, ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1991

3. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΜΕ

· Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]