ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on June 02, 2004 at 11:56:16:

Οι παρουσιάσεις για το μάθημα "Διεργασίες επίλυσης συγκρούσεων" που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν την Τρίτη, 8 Ιουνίου, δεν θα γίνουν.
Οι φοιτητές θα βαθμολογηθούν μόνο από την εργασία τους που είναι υποχρεωτική (50%) και τις εξετάσεις (50%).

Η ύλη των εξετάσεων είναι:

1. Κεφάλαιο 2 (σελ. 36-61) από το βιβλίο "Η θεωρία της επεξεργασίας της σύγκρουσης".
2. Chapter 10 (σελ. 298-316) που βρίσκεται σε φωτοτυπία στην βιβλιοθήκη στο φάκελο για το μάθημα "Διεργασίες επίλυσης συγκρούσεων".
3. Κεφάλαιο 9: Συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων (σελ. 326-347) που βρίσκεται επίσης στην βιβλιοθήκη.
4. Προστίθεται στην ύλη το κεφάλαιο 7 (σελ. 169-194) από το βιβλίο "Η θεωρία της επεξεργασίας της σύγκρουσης.

Για διευκρινίσεις η κ. Χατζούλη θα βρίσκεται την Παρασκευή, 4 Ιουνίου, 12-13 στο γραφείο του κ. Ναυρίδη, Σταδίου 5.

Η διδάσκουσα
Αθηνά Χατζούλη[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]