Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες | Εργαστήριο την Τρίτη στις 12:30

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on May 28, 2004 at 13:52:10:

Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες
Εργαστήριο (Α.Μ. 230091 - 230120)

>>Το μάθημα της Πέμπτης 3 Ιουνίου εκτάκτως θα γίνει την Τρίτη 1 Ιουνίου στις 12:30(έως 14:30).

Εκ του Εργαστηρίου[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]