Αναστολή λειτουργίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Posted by WebTeam (194.30.220.164) on February 27, 2002 at 20:35:57:

Με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (συνεδρίαση 27/2/02) το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναστείλει τη λειτουργία του από 4/3/02 έως και 8/3/02.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]