Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Γενική Συνέλευση και Σχέδιο Καταστατικού

Posted by WebTeam (62.103.68.12) on May 26, 2004 at 02:57:06:

Δημοσιεύθηκαν στις ιστοσελίδες του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΜΜΕ οι εξής ανακοινώσεις:

Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών (27/5/2004 - 18:30, Σταδίου 5, 705)

Σχέδιο Καταστατικού

URL: www.media.uoa.gr/students/postgraduates
[Κεντρική σελίδα Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΜΜΕ][ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]