Σύγχρονη Κοινωνία και Μ.Μ.Ε - Εξεταστέα Ύλη

Posted by Nicolas Demertzis (195.134.64.153) on May 25, 2004 at 12:12:17:

Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου:
Σύγχρονη Κοινωνία και Μ.Μ.Ε.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η ύλη των εξετάσεων για το Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου «Σύγχρονη Κοινωνία και Μ.Μ.Ε.» περιλαμβάνει:

1) Ολόκληρο το φάκελο του μαθήματος.

2) Ολόκληρο το βιβλίο του Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας (Εκδ. Παπαζήση).

3) Από το βιβλίο Επικοινωνία & Κοινωνία από τον Εικοστό στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα (επιμ. Σ. Παπαθανασόπουλος) τα κεφάλαια 3 «Επικοινωνία και Κοινωνία της διακινδύνευσης» (Simon Cottle) και 10 «Τα Μέσα παραμένουν αμερικανικά» (Jeremy Tunstall).


Ο Διδάσκων Καθηγητής


Νίκος Δεμερτζής[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]