Κοινωνική Θεωρία ΙΙ - Εξεταστέα Ύλη

Posted by Nicolas Demertzis (195.134.64.153) on May 25, 2004 at 12:10:54:

Υποχρεωτικό Μάθημα Β’ Εξαμήνου:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η ύλη των εξετάσεων για το Υποχρεωτικό Μάθημα Β’ Εξαμήνου «Κοινωνική Θεωρία ΙΙ» περιλαμβάνει από το βιβλίο του Anthony Giddens, Κοινωνιολογία (εκδ. Gutenberg) τα εξής κεφάλαια:

Κεφ. 9: Εθνικότητα και Φυλή
Κεφ.11: Σύγχρονες Οργανώσεις
Κεφ.13: Διακυβέρνηση, πολιτική δύναμη και πόλεμος
Κεφ.14: Μέσα μαζικής ενημέρωσης και λαϊκός πολιτισμός
Κεφ.16: Θρησκεία
Κεφ.18: Επαναστάσεις και Κοινωνικά Κινήματα
Κεφ.19: Παγκόσμια μεταβολή και οικολογική κρίση
Κεφ.20: Μέθοδοι Κοινωνιολογικής Έρευνας


Ο Διδάσκων Καθηγητής

Νίκος Δεμερτζής[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]