ΔΙΕΘΝΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on May 25, 2004 at 09:42:59:

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το σεμινάριο "Διεθνή Ειδησεογραφικά Πρακτορεία" μπορούν να παραλαμβάνουν το φάκελο του σεμιναρίου από τη Γραμματεία.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]