Ανακοινώσεις Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΜΜΕ

Posted by WebTeam (62.103.74.217) on May 21, 2004 at 23:48:04:

Δημοσιεύθηκαν στις ιστοσελίδες του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΜΜΕ οι εξής ανακοινώσεις:

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος Ειδικής Σύνθεσης (11/5/2004)

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (14/5/2004)

URL: www.media.uoa.gr/students/postgraduates
[Κεντρική σελίδα Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων ΕΜΜΕ][ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]