ΥΛΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Posted by ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (195.134.64.153) on May 20, 2004 at 14:33:08:

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ:

1.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΟΛΟ
2.ΚΑΪΤΑΤΖΗ-ΓΟΥΪΤΛΟΚ, Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,
ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 157-311[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]