Προσωπική Ιστοσελίδα Β. Καραποστόλη

Posted by WebTeam (83.235.244.208) on May 17, 2004 at 23:40:06:

Αναρτήθηκαν στον κόμβο του Τμήματος οι προσωπικές ιστοσελίδες του Καθηγητή Βασίλη Καραποστόλη.

Στις σελίδες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αναλυτικές πληροφορίες για το συγγραφικό έργο τού Β. Καραποστόλη, βιογραφικά στοιχεία, δημοσιεύματα, και στοιχεία επικοινωνίας.

URL: www.media.uoa.gr/people/karapostolis[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]