Γενική Γλωσσολογία - Νέα αίθουσα για συμπληρωματικά μαθήματα

Posted by Σ. Α. Μοσχονάς (195.167.90.104) on May 17, 2004 at 13:08:41:

Τα συμπληρωματικά μαθήματα στη Γενική Γλωσσολογία θα γίνουν στην αίθουσα 207 του Πολυτεχνείου και όχι στο αμφιθέατρο 18.

- Ο διδάσκων -[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]