Γενική Γλωσσολογία - Συμπληρωματικά μαθήματα

Posted by Σ. Α. Μοσχονάς (195.134.64.105) on May 14, 2004 at 15:00:21:

Τη Δευτέρα 17-5 και 24-5-2004, 9:30 - 12:00 μ., αμφ. Γκίνη 18 (Πολυτεχνείο), θα γίνουν συμπληρωματικά μαθήματα στη Γενική Γλωσσολογία.

- Ο διδάσκων -[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]