Δημοσίευση Έρευνας: Διαδίκτυο και Φοιτητές Αθηνών

Posted by WebTeam (194.30.220.164) on January 03, 2002 at 22:53:48:

Δημοσιεύθηκαν στο site τα αποτελέσματα της έρευνας 'Το Διαδίκτυο και οι Φοιτητές των Αθηνών' των καθηγητών του Τμήματος Σ. Παπαθανασόπουλου και Α. Αρμενάκη.

Σύνδεσμος: Διαδίκτυο και Φοιτητές Αθηνών[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]