Δημιουργία weblog για την αναπηρία στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας

Posted by WebTeam (83.235.240.191) on May 11, 2004 at 20:12:29:

Στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής Νικόλας Περδικάρης ανέπτυξε ένα weblog για την αναπηρία και όχι μόνο.

Στο weblog οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στο συγγραφέα (blogger) και να γράψουν τα δικά τους σχόλια για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του weblog.

URL: http://stories.disabled.gr
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]