Μάθημα : Ανάλυση Πολιτικού Λόγου και Επιχειρηματολογία

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on May 06, 2004 at 11:21:10:

Την Παρασκευή 14/5/04 και ώρα 19:00 - 21:00 στην αίθουσα 705 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διάλεξη του καθηγητή Richard Katula, στο πλαίσιο του μαθήματος "Ανάλυση Πολιτικού Λόγου και Επιχειρηματολογία".[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]