ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΚΕΛΟΥ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Posted by ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (195.134.64.153) on April 30, 2004 at 14:31:33:

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]