Αλλαγή Ημερομηνίας Παράδοσης Μαθήματος

Posted by Nicolas Demertzis (195.134.64.153) on April 19, 2004 at 12:53:35:

Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Λόγω κωλύματος, η παράδοση του μαθήματος ΣΤ΄ Εξαμήνου Σύγχρονη Κοινωνία και Μ.Μ.Ε., που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η παράδοση μεταφέρεται για το Σάββατο 24 Απριλίου 2004 και ώρα 11:00, στην οδό Καλαμιώτου.

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Νίκος Δεμερτζής
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]