Ζητήματα φιλοσοφίας της γλώσσας - Διανομή συγγραμμάτων

Posted by Σ. Α. Μοσχονάς (195.134.64.105) on April 06, 2004 at 13:20:52:

Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας – Διανομή συγγραμμάτων

Η διανομή συγγραμμάτων για το μάθημα «Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας – Γλώσσα και Ιδεολογία» γίνεται ως εξής:

Ά. Φραγκουδάκη, «Γλώσσα και Ιδεολογία»:
εκδ. Οδυσσέας, Ανδρέα Μωραΐτη 3, ΔΕ-ΠΑ 11-3.

P. Bourdieu, «Γλώσσα και συμβολική εξουσία»:
Ινστ. του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Ιπποκράτους 8, ώρες καταστημάτων.

- Ο διδάσκων -
Σ. Α. Μοσχονάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]