ΜΑΘΗΜΑ "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ": ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by Καλλιόπη Ρηγοπούλου (195.134.64.153) on April 05, 2004 at 12:18:24:

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μάθημα επιλογής Γ’ και Δ’ έτους – Εαρινό εξάμηνο 2004

Ι. Αντικείμενο του μαθήματος:
1. Η αμφισημία των εννοιών Τέχνη, Τεχνική, Τεχνολογία: ιστορική, κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική συνιστώσα.
2. Ο χρόνος της Τέχνης, ο χρόνος της Τεχνικής – Τεχνολογίας. Παραδείγματα.
3. Ο χώρος στην Τέχνη, ο χώρος στην Τεχνική – Τεχνολογία. Παραδείγματα.
4. Η μηχανή: Από τα αυτόματα του Ήρωνα στα σημερινά cyborgs.
ΙΙ. Ύλη του μαθήματος:
Στο μάθημα επιχειρείται η σύνδεση της τεχνολογίας με τις ιδέες και τον χώρο των συμβολικών μορφών με βάση τα βιβλία:
1. «Αυτοματοποιητική», Πέπη Ρηγοπούλου, εκδόσεις Άποψη, Αθήνα 1988.
2. «Αϊνστάιν – Πικάσο», Άρθουρ Μίλερ, εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα 2002.
ΙΙΙ. Εργασίες:
Οι εργασίες στο μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικές και περιλαμβάνουν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στην σχέση Τέχνης – Τεχνολογίας.
Ένα μέρος των εργασιών του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή CD Rom.
IV. Επισήμανση:
Επισημαίνεται ότι το μάθημα αυτό θα γίνεται μετά το Πάσχα, κάθε Τρίτη 11:00 – 13:00 στην οδό Καλαμιώτου 2, για να μπορούν να το παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι, φοιτητές – φοιτήτριες.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]