ΜΑΘΗΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ": ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by Καλλιόπη Ρηγοπούλου (195.134.64.153) on April 05, 2004 at 12:16:41:

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Υποχρεωτικό μάθημα Α’ έτους – Εαρινό εξάμηνο 2004

Ι. Αντικείμενο του μαθήματος:
1. Εισαγωγή στην έννοια της τέχνης, των εικαστικών τεχνών, της ιστορίας της τέχνης. Ζητήματα τέχνης και πολιτισμού.
2. Από την τέχνη των σπηλαίων έως τις απαρχές της σύγχρονης τέχνης: παραδειγματική ανάγνωση έργων.
3. Η τέχνη του εικοστού αιώνα: τα χαρακτηριστικά κινήματα των αρχών του αιώνα.
ΙΙ. Ύλη του μαθήματος:
1. Τα αντίστοιχα κεφάλαια από τα βιβλία του Άλκη Χαραλαμπίδη «Η τέχνη του εικοστού αιώνα»Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1990, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
2. Εποπτικό υλικό των παραδόσεων.
ΙΙΙ. Το μάθημα περιλαμβάνει:
1. Διάλεξη για την ζωγραφική της αρχαίας Μακεδονίας.
2. Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη με την διδάκτορα και συνεργάτιδα του τμήματος ΕΜΜΕ κ. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου.
3. Εκπαιδευτική εκδρομή στο Πήλιο, στους χώρους όπου ζωγράφισε ο Θεόφιλος, με την κ. Ευαγγελία Διαμαντοπούλου.
ΙV. Εργασίες:
Οι εργασίες είναι προαιρετικές και αφορούν:
1. Στην παρουσίαση – ανάλυση εικόνων από την τέχνη του εικοστού αιώνα αλλά και από την τέχνη άλλων πολιτισμών. Δημιουργική παρέμβαση.
2. Συνέντευξη με ένα σύγχρονο καλλιτέχνη ή με μία σύγχρονη καλλιτέχνιδα.
V. Επισήμανση:
Πριν από τις εξετάσεις του Ιουνίου θα προηγηθεί έλεγχος προόδου.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]