ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ": ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by Καλλιόπη Ρηγοπούλου (195.134.64.153) on April 05, 2004 at 12:14:19:

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Υποχρεωτικό μάθημα Β’ έτους – Εαρινό εξάμηνο 2004

Ι. Αντικείμενο του μαθήματος:
1.Εισαγωγή: έννοιες της εικόνας και του λόγου, παραδειγματική ανάλυση κειμένων και εικόνων.
2. Το σώμα και η εικόνα του σώματος.
3. Ο μύθος της εικόνας: Νάρκισσος (ή το ασώματο σώμα ή το οπτικό versus απτικό ή το εκτός της πόλεως σώμα).
4. Ο μύθος του Οιδίποδα: πόλη και σώμα (ή από την φύση στην πόλη ή το πάσχον σώμα).
5. Πόλη και σώμα: παραδείγματα από την ζωγραφική και τον κινηματογράφο.
6. Η πόλη και το σώμα στα μανιφέστα των πρωτοποριών του 20ου αιώνα.
7. Η πόλη και το σώμα στην σωματική τέχνη του ’60.
ΙΙ. Ύλη του μαθήματος:
1. Τα αντίστοιχα κεφάλαια από το βιβλίο της Πέπης Ρηγοπούλου «Το σώμα – Ικεσία και απειλή», εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2003, όπου και η σχετική, ευρύτερη βιβλιογραφία.
2. Κείμενα από τον χώρο της τέχνης του Λόγου και της Εικόνας, τα οποία θα μοιράζονται σε κάθε μάθημα.
ΙΙΙ. Εργασίες:
Οι εργασίες είναι προαιρετικές και εστιάζονται στην ανάλυση – οπτικοποίηση κειμένων από τον χώρο της τέχνης, του ονείρου και της εμπειρίας.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]