ΜΑΘΗΜΑ "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ": ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Posted by Καλλιόπη Ρηγοπούλου (195.134.64.153) on April 05, 2004 at 12:11:51:

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται μετά το Πάσχα κάθε Τρίτη 11:00 – 13:00 στην οδό Καλαμιώτου 2.

Η διδάσκουσα[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]