Ηλεκτρονικό περιοδικό 6ος Όροφος - ανακατασκευή

Posted by WebTeam (62.103.217.17) on March 31, 2004 at 22:16:48:

Το ηλεκτρονικό φοιτητικό περιοδικό 6ος Όροφος δεν θα είναι προσβάσιμο για το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα λόγω ανακατασκευής του σχετικού δικτυακού τόπου.

Η URL θα παραμείνει η ίδια: www.media.uoa.gr/floor6th
Επικοινωνία: floor6th@yahoo.gr
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]