"ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ": ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31/3

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on March 30, 2004 at 12:37:19:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]