Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού

Posted by WebTeam (62.103.73.225) on March 27, 2004 at 16:44:47:

Ανανεώθηκαν οι σελίδες του Εργαστηρίου Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Ε-mail: psylab@media.uoa.gr

Σύνδεσμοι:
Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού
Laboratory of Psychological Applications and Planning[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]