Μεταπτυχιακή εργασία: Σεξουαλικότητα και Internet

Posted by WebTeam (195.121.219.231) on November 07, 2001 at 20:06:50:

Έρευνα με τίτλο Σεξουαλικότητα και Internet και αντικείμενο τη διαμόρφωση σεξουαλικής ταυτότητας στα gay chat rooms του Internet διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. On-line ερωτηματολόγιο υπάρχει στην ιστοσελίδα της έρευνας.

Σύνδεσμος για την ιστοσελίδα Σεξουαλικότητα και Internet[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]