Ιστοσελίδες μαθημάτων: Σύγχρονη Τεχνολογία και Μ.Μ.Ε.

Posted by WebTeam (62.103.70.68) on March 26, 2004 at 11:35:23:

Ανανεώθηκε η ιστοσελίδα του μαθήματος Σύγχρονη Τεχνολογία και Μ.Μ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ες του Δ εξαμήνου να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με το μάθημα από τη σχετική URL:
www.media.uoa.gr/lectures/NT[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]