ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on March 26, 2004 at 10:13:57:

Την Τρίτη 30/3/2004 και ώρα 14:00 στην αίθουσα 705 θα γίνει η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Κατερίνας Σελίμου με θέμα: «Το Διαδίκτυο: Μέσο και μήνυμα μιας νέας δημόσιας σφαίρας. Η περίπτωση των tactical media».
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που το επιθυμούν να προσέλθουν ώστε να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.
Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε θέματα που άπτονται των Νέων Τεχνολογιών, παρακαλούνται να παραμείνουν μετά το πέρας της διαδικασίας για να συνομιλήσουν με τους υπευθύνους του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]