ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on March 19, 2004 at 14:52:07:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 29-30.3.2004

Ύστερα από την κλήρωση που έγινε στις 17.3.2004 στο γραφείο μου, για τη δωρεάν συμμετοχή στο Σεμινάριο της International Association of Athletics Federation (IAAF) που διοργανώνεται στις 29-30.3.2004 στο ξενοδοχείο Ιntercontinental (Συγγρού 89-93) κληρώθηκαν οι εξής φοιτητές:
1.Χανιωτάκη Ελένη
2.Τσεσμελή Αλεξάνδρα
3.Δελημπαλταδάκη Ελένη

Αναπληρωματικοί (σε περίπτωση που δεν πάει κάποιος από τους επιλεγέντες):
1.Μπακόλας Σωτήρης
2.Γιαννούλης Στέλιος
3.Μπερίτση Άννα

Παρακαλώ τους παραπάνω φοιτητές να επικοινωνήσουν μαζί μου (rpanag@media.uoa.gr) για να πάρουν το πληροφοριακό υλικό, να γνωρίζω ότι θα πάνε, και κατόπιν, να επικοινωνήσουν απευθείας με τους διοργανωτές. Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση. Εάν οι επιλεγέντες δεν επικοινωνήσουν μαζί μου μέχρι την Τρίτη 23.3.04, θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες κατά σειρά που κληρώθηκαν.

Φιλικά
Ρόη Παναγιωτοπούλου
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]