ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted by ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ (195.134.64.153) on March 16, 2004 at 12:00:16:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ :

• ΈΩΣ ΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
• ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ :
Α) ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ (1 ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
Β) ΣΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ 3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ (1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 1 ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ΣΗΜ.: Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]