Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές - ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Posted by Κ. Μουρλάς (195.134.69.221) on March 14, 2004 at 16:45:59:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές

Η εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές για τους φοιτητές του 1ου έτους και με Α.Μ. 230001έως Α.Μ. 230090 οι οποίοι ολοκλήρωσαν το χειμερινό εξάμηνο τον κύκλο των εργαστηριακών μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Τμήμα...........ΑM.............Ώρα
1 230001 – 230014 09:00 – 10:20
2 230015 – 230029 10:30 – 11:50
3 230030 – 230044 12:00 – 13:20
4 230045 – 230059 13:30 – 14:50
5 230060 – 230074 15:00 – 16:20
6 230075 – 230090 16:30 – 17:50

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος προσέλευσης και ολοκλήρωσης της εξέτασης κάθε τμήματος.

Ο Διδάσκων

Κων/νος Μουρλάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]