Εξέταση μαθήματος Βασικές Έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας

Posted by WebTeam (62.103.73.139) on March 12, 2004 at 17:47:24:

Αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει από την αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος του Α΄ Εξαμήνου «Βασικές Έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας» θα θέλαμε, ως υπεύθυνοι για τη διαχείριση του δικτυακού τόπου του Τμήματος, να διευκρινίσουμε τα εξής:

Όντως το Πρόγραμμα σε μορφή HTML δεν έχει ενημερωθεί, ως όφειλε, για την αλλαγή στην ώρα της εξέτασης (ενώ η νέα ώρα υπάρχει στη μορφή αρχείου .doc και .pdf). Το λάθος αυτό οφείλεται σε δική μας παράβλεψη και αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία στην οποία άθελά μας υποβάλαμε όσους από τους φοιτητές του Τμήματος ενημερώνονται μόνο από το Διαδίκτυο και για την όποια αναστάτωση θα προκληθεί στον προγραμματισμό τους.

Εντούτοις, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχει ενημερωθεί σχετικά τόσο η διδάσκουσα όσο και τα διοικητικά όργανα του Τμήματος, ώστε το συντομότερο δυνατό να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα που προκλήθηκε. Θα έχετε σχετική ενημέρωση μέσω Γραμματείας και ασφαλώς μέσω του site από την Δευτέρα.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]