Ανακοίνωση σχετικά με τις ανακοινώσεις (μετα-ανακοίνωση ;)

Posted by WebTeam (62.103.70.179) on March 03, 2004 at 21:50:55:

Σχετικά με τη λειτουργία το Media.Forum και τη δημοσίευση ανακοινώσεων στο site του Τμήματος ΕΜΜΕ υπενθυμίζονται τα εξής:

1. To Media Forum αποτελεί βήμα έκφρασης και διαλόγου των φοιτητών/τριων του Τμήματος και των επισκεπτών του site. Ακριβώς λόγω της ελευθερίας πρόσβασης, η αξιοπιστία των μηνυμάτων στο Forum δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Τμήματος γίνονται *αποκλειστικά* στη σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ή τις σχετικές με το θέμα σελίδες του site.

2. Το site του Τμήματος δεν είναι ούτε ο μοναδικός αλλά ούτε και ο κύριος χώρος δημοσίευσης ανακοινώσεων. Η WebTeam αναρτά στο site το συντομότερο δυνατό όλες τις ανακοινώσεις που έρχονται επίσημα προς δημοσίευση. Υπογραμμίζεται, όμως, ότι ΔΕΝ δημοσιεύονται στο site όλες οι ανακοινώσεις του Τμήματος για λόγους που σχετίζονται με τους περιορισμούς του Μέσου (μη-καθολική πρόσβαση, απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα κ.ά.).
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]