ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on March 03, 2004 at 09:58:15:

Η εξέταση του μαθήματος "Οπτική Επικοινωνία" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/3 και ώρα 11:00 - 17:00.

Ο διδάσκων[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]