ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Ομιλήτριες από το La Salle University

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 27, 2004 at 13:28:31:

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α & Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ε Σ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ


Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2004, 5:30-7:30 μ.μ.
Αίθουσα 705 (Σταδίου)


Θέματα και Ομιλήτριες:

"The Dark Side of Personal Relationships"
Marianne Dainton, Assoc. Professor,
La Salle University, Philadelphia


"Popular Culture and Masculinity"
Patrice Oppliger, Professor,
La Salle University, Philadelphia
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]