"Αισθητική και Πολιτική: τα Νεωτερικά Ρεύματα στον Κινηματογράφο": ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 20, 2004 at 13:57:19:

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Αισθητική και Πολιτική: τα Νεωτερικά Ρεύματα στον Κινηματογράφο" θα γίνουν την Τρίτη 9/3/04 και ώρα 13:00- 15:00 Καλαμιώτου Α.

Η διδάσκουσα[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]