Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας - Web Address

Posted by WebTeam (195.121.220.81) on October 12, 2001 at 02:56:45:

Η διεύθυνση για άμεση πρόσβαση στις σελίδες του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας είναι:

www.media.uoa.gr/institute
----------------------------------------------------

Οι άλλοι χώροι του Website του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ με διευθύνσεις άμεσης πρόσβασης είναι:

Η Βιβλιοθήκη
www.media.uoa.gr/library

Οι Φοιτητικές Σελίδες
www.media.uoa.gr/students

Οι Σελίδες του Συνεδρίου 'ΜΜΕ και Δημοκρατία'
www.media.uoa.gr/conference

Το Ράδιο-Επικοινωνία
www.media.uoa.gr/radio[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]