ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 20, 2004 at 12:35:29:

Η προφορική εξέταση του μαθήματος "Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων" για τους φοιτητές ολοκληρωμένων εξαμήνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/3/04 και ώρα 11:00-12:00 στην αίθουσα Καλαμιώτου Α.


Ο διδάσκων[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]