Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου - Κοινωνιογλωσσολογία

Posted by Σ. Α. Μοσχονάς (195.134.64.153) on February 18, 2004 at 12:12:03:

Οι εργασίες για τα μαθήματα "Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου" και "Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία" είναι παραδοτέες την Τρίτη 16/3/04,δηλ. μια βδομάδα μετά τις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Οι εξετάσεις στο μάθημα "Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου" θα γίνουν με ανοικτά βιβλία.

- Ο διδάσκων -
Σ. Μοσχονάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]