Εξετάσεις στα μαθήματα γλωσσολογίας

Posted by Σ. Α. Μοσχονάς (195.134.64.105) on February 17, 2004 at 19:59:07:

Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου
Γενική Γλωσσολογία
Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία
Ζητήματα φιλοσοφίας της γλώσσας
Στοιχεία σημασιολογίας-πραγματολογίας

Οι εξετάσεις στα παραπάνω μαθήματα έχουν οριστεί για την Τρίτη 9/3, 15:00-17:00 (Καλαμιώτου Α). Όσοι έχουν δηλώσει και θέλουν να εξεταστούν σε περισσότερα του ενός μαθήματα, μπορούν να διαλέξουν σε ποιο μάθημα θα εξεταστούν την Τρίτη 9/3, οπότε και μπορούν να κανονίσουν με τον διδάσκοντα ημέρα και ώρα για να εξεταστούν στα υπόλοιπα.

— Ο διδάσκων —
Σ. Α. Μοσχονάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]