Αισθητική και Επικοινωνία: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 17, 2004 at 11:18:22:

1. Οι παραδόσεις του μαθήματος.
2. Κ. Μπίρη «Αι Αθήναι από του 19ου ως τον 20ό αιώνα».
Η μελέτη να εστιαστεί:
α. Στις 43 πρώτες σελίδες.
β. Στα υπόλοιπα σχέδια για την Αθήνα.
γ. Σε βασικά κτήρια και χώρους της πόλης και συγκεκριμένα: Πανεπιστήμιο, Παλαιά Βουλή, Ακαδημία, Πολυτεχνείο, Δημοτικό Θέατρο (και η διαδικασία κατεδάφισής του), Δημαρχείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ζάππειο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Νέα Ανάκτορα, Εθνικό Θέατρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, Αναφιώτικά, Πλατεία Ομονοίας.
3. Ο φάκελος του μαθήματος.
Εξαιρούνται τα κείμενα των: Σπ. Αμούργη, Δ. Μπιλάλη - Κ. Παπακωνσταντίνου, Α. Βλάχου - Γ. Σμαρνάκη.

Η διδάσκουσα
Καθηγήτρια Πέπη Ρηγοπούλου[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]