Γνωστικοί και Συναισθηματικοί Παράγοντες της Επικοινωνίας: Ύλη Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2004

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 16, 2004 at 15:05:58:

Ντάβου, Μπ., Οι Διεργασίες της Σκέψης στην Εποχή της Πληροφορίας: Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας και Επικοινωνίας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2000. Τα κεφάλαια 2, 3, 5, 6, 8 και 10.

Η διδάσκουσα
Μπ. Ντάβου
16/2/2004[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]