Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας: Ύλη Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2004

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 16, 2004 at 15:04:09:

(α) Όλα τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στις πανεπιστημιακές σημειώσεις των Ν. Χρηστάκη και Μπ. Ντάβου, Εισαγωγή στην Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, 2002.
(β) Από το βιβλίο του Ε. Berne Παιχνίδια που Παίζουν οι ΄Ανθρωποι: Η Ψυχολογία των Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, Εκδ. Δίοδος, την Εισαγωγή, το Μέρος Α΄ και Γ΄, και από το Μέρος Β΄ οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταστρώσουν και να σχολιάσουν κριτικά ένα είδος «παιχνιδιού».

Η διδάσκουσα
Μπ. Ντάβου
16/2/2004[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]