ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 16, 2004 at 14:55:11:

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, 2004 και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 θα αναπληρωθεί το τελευταίο μάθημα που χάθηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών της 13ης/2. Προσκαλούνται οι φοιτητές να είναι παρόντες για να διευκρινίσουν απορίες και να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Μπ. Ντάβου
16/2/2004[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]