ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on February 16, 2004 at 11:06:56:

Η αναπλήρωση του μαθήματος «Κοινωνική Ψυχολογία» θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2004 και ώρα 13.00-16.00 μμ. στο Πολυτεχνείο, Κτήριο ΓΚΙΝΗ 308.

Η Διδάσκουσα
Αθηνά Χατζούλη[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]