Διαδικτυακό Ραδιόφωνο: ανακατασκευή site

Posted by WebTeam (195.167.109.16) on February 13, 2004 at 18:31:07:

Το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Τμήματος δεν θα είναι προσβάσιμο για τις επόμενες περίπου δέκα ημέρες λόγω ανακατασκευής του σχετικού δικτυακού τόπου.

Η URL θα παραμείνει η ίδια:
www.media.uoa.gr/radio[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]