ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Posted by Αντώνης Αρμενάκης (195.134.64.105) on February 04, 2004 at 15:37:07:

Κοινό υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου:
"Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης στην Επικοινωνία"
Μέρος Α΄ : Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας (Α. Αρμενάκης)

Ανακοινώνεται ότι για την εργασία του Α΄ μέρους,
υπάρχουν στο εργαστήριο "Ψυχολογικών εφαρμογών και σχεδιασμού" 5 εργασίες σχετικές με τη "μεθοδολογία καταγραφής της εικόνας ενός οργανισμού". Οι εργασίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβουλευτικά από τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το εργαστήριο βρίσκεται στον 5ο όροφο της Καλαμιώτου.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00-13:00 και Τετάρτη 16:30-18:30.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]