ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Posted by WebTeam (195.134.69.121) on February 02, 2004 at 02:07:49:

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (συνεδρίαση 27/1/04) το εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 13/2/04.
Την εβδομάδα από 16/2-20/2/04 θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 24/2-19/3/04.
Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]